BIOGRAFIJA

Semir Osmanagić rođen je 1. juna 1960 u Zenici (BiH).

Njegov otac, prof.dr. Muris Osmanagić prvi je doktor rudarskih nauka u bivšoj Jugoslaviji, nosilac najvišeg naučnog priznanja bivše Jugoslavije „Nagrade AVNOJ-a“. Obnašao je funkciju ministra u Vladi BiH, a bio je i član jugoslovenskog parlamenta. Autor je većeg broja knjiga i naučnih tekstova.

Djed Semira Osmanagića, Munib Osmanagić je u periodu između dva Svjetska rata, preselio iz Višegrada u Sarajevo i postao direktor „Merhamet Banke“ kao i član Parlamenta Kraljevine Jugoslavije. Pradjed Semira Osmanagića, Ibrahim Osmanagić bio je gradonačelnik Višegrada u doba Austro-Ugarske

Semir Osmanagić je u Sarajevu završio osnovnu školu te Drugu gimnaziju kao student generacije. U Sarajevu je stekao i visokoškolsko obrazovanje. Završio je uporedo dva fakulteta (Fakultet političkih nauka i Ekonomski fakultet), magistrirao na Ekonomskom fakultetu  te završio dvije godine Sociologije. Doktorsku disertaciju je odbranio na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Poslovnu karijeru započeo je sredinom 1980.-te u UNIS-u, koorporaciji s 55.000 zaposlenih gdje je radio na poziciji istraživača u UNIS-ovom Institutu za strateško planiranje. Godine 1999. osnovao je vlastite kompanije za uvoz-izvoz u Sarajevu (Meteorit) i u Splitu (Meteorit 2)

Nakon preseljenja u Houston (SAD) radio je za proizvodnu kompaniju “Houston Protectors, Inc.” kao generalni menadžer. Vlastitu kompaniju “Met Company, Inc.” je osnovao 1995. koja se bavi obradom i proizvodnjom metalnih dijelova za potrebe naftne, građevinske i ostalih industrija.

Na funkciji je predsjednika kompanije Met Company, Inc. koja zapošljava više od 120 radnika i vlasnik je “Met Holding Group, LLC”.

Bio je dugogodišnji član Odbora direktora neprofitne organizacije “Alliance for Multicultural Activities” u Houstonu.