BOSANSKA DOLINA PIRAMIDA

Semir Osmanagić je generalni menadžer Projekta istraživanja Bosanske doline piramida koji zapošljava desetine stručnjaka i savjetnika te okuplja mnoštvo volontera iz cijelog svijeta. Istraživanje finansijski i organizacijski podržavaju Općina Visoko, Zeničko-dobojski kanton, Vlada FBiH te određeni broj naučnih i obrazovnih institucija te privrednih subjekata.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Haris Silajdžić i Njegovo Kraljevsko Visočanstvo Princ Turki Al-Faisal u posjeti Bosanskoj dolini piramida 19. oktobra 2008.

Bosanska piramida Sunca je sa visinom od 220 metara najveća kamena struktura u obliku piramide na Planeti.

Zidovi Bosanske piramide Sunca izgrađeni su od betonskih blokova (sjeverna strana Bosanske piramide Sunca) – jul 2008.

Bosanska piramida Mjeseca visoka je 190 metara i drugi je objekat po veličini u Bosanskoj dolini piramida. Zajedno s Bosanskom piramidom Sunca i Bosanskom piramidom Zmaja tvori perfektan jednakostranični trougao. Sve piramide u Bosanskoj dolini piramida su, slično piramidama u Centralnoj Americi i Kini, prekrivene nanosima zemlje i vegetacijom.

Kamene terase na vrhu Bosanske piramide Mjeseca napravljene su od ploča pješčara – septembar 2008.

Prahistorijski podzemni kompleks tunela koji se proteže desetinama  kilometrima povezuje sve piramide, bunare i ostale objekte od značaja u Bosanskoj dolini piramida.

Na megalitnim blokovima pronađenim u podzemnim tunelima ucrtani su simboli koji su, prema rezultatima radiokarbonske analize, prekriveni konglomeratom više od 30.000 godina

Više informacija na :www.piramidasunca.ba