ZAKLJUČCI SARAJEVSKE KONFERENCIJE O PIRAMIDAMA

 

U konferencijskoj dvorani sarajevskog hotela „Grand“ završena je petodnevna Prva međunarodna naučna konferencija o Bosanskoj dolini piramida. U Konferenciji su učestvovali stručnjaci iz Egipta, Saudijske Arabije, Kine, Rusije, Poljske, Velike Britanije, Mađarske, Austrije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Niz uglednih arheologa, geologa, fizičara, egiptologa, geofizičara, kemičara, planera, arhitekata, geodeta i drugih stručnjaka je prezentiralo nekoliko desetina svojih radova.

 

 

Komitet za preporuku u sastavu:

 1. - dr. Nabil Swelim, egiptolog i arheolog, predsjednik ICBP Konferencije
 2. - dr. Oleg Khavroshkin, geofizičar, predsjednik Naučnog komiteta ICBP Konferencije
 3. - dr. Alaa Shaheen, arheolog, dekan Arheološkog fakulteta Univerziteta u Kairu
 4. - dr. Hassan El-Saady, hisotričar, prodekan Fakulteta umjetnosti Univerziteta u Aleksandriji
 5. - dr. Anna Pazdur, fizičar, načelnik Laboratorije za radiokarbonska ispitivanja Silesijanskog univerziteta iz Gliwica iz Poljske
 6. - dr. Mona Haggag, arheolog, sekretar Asocijacije arheologa iz Aleksandrije, Egipat
 7. - dr. Ivan Šimatović, predsjednik Organizacijskog odbora ICBP Konferencije, Hrvatska
 8. - dr. Jiao Nanfeng, direktor Arheološkog insituta provincije Shaanxi, Xian, Kina
 9. - dr. Mostafa El-Abbadi, historičar i arheolog, savjetnik direktora Aleksandrijske biblioteke, Egipat
 10. - Chris Norman, planer iz Edinburgha, Velika Britanija
 11. - Semir Osmanagić, osnivač Fondacije „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ i potpredsjednik ICBP Konferencije

 

formulirali su 28.08.2008. prijedlog, da bi svi učesnici ICBP Konferencije usvojili 29.08.2008. tokom plenarne sjednice slijedeće zaključke.

ZAKLJUČCI/PREPORUKE

Mi, učesnici Prve međunarodne naučne konferencije o Bosanskoj dolini piramida (ICBP 2008) zaključujemo:

 1. Rad na arheološkoj lokaciji „Bosanska dolina piramida“ u Visokom, Bosna i Hercegovina, je važno geo-arheološko i epigrafsko istraživanje koje zahtijeva nastavak multidisciplinarnog naučnog pristupa koji će odgovoriti na pitanje postanka bosanskih piramidalnih uzvišenja i mreže podzemnih tunela te ostalih arheoloških lokacija u okolini;
 2. ICBP konferencija preporučuje da se Druga međunarodna naučna konferencija o Bosanskoj dolini piramida održi u Sarajevu za dvije godine (2010.) uz prisustvo stručnjaka za istraživanje piramida iz čitavog svijeta;
 3. ICBP konferencija preporučuje osnivanje Centra za studij piramida sa sjedištem u Sarajevu;
 4. ICBP konferencija preporučuje univerzitetima u BiH uvođenje postdiplomskog studija iz oblasti arheologije kao podršku projektu istraživanja „Bosanske doline piramida“.

 

Datum:
29.08.2008.
Sarajevo