OBRAZOVANJE:

  • Doktorska disertacija: ‘Civilizacija Maja’, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, BiH (Foto galerija), (Doktorska disertacija -http://semirosmanagic.com/ba/maya.html)
  • Magistar nauka Međunarodne ekonomije, postdiplomski studij Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (1990.)
  • Diplomirao na četverogodišnjem studiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, odsjek Politologija (1980.-1984.)
  • Diplomirao na četverogodišnjem studiju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, smjer Društvena ekonomija (1979.-1983.)
  • Kompletirao dvije godine na Odsjeku sociologije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (1984.-1986.)