U utorak 15. septembra 2009. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Semir Osmanagić je odbranio doktorsku disertaciju u oblasti sociologije historije pred Komisijom u sastavu: prof.dr. Hidajet Repovac, prof.dr. Ivan Cvitković i prof.dr. Asim Mujkić.

Doktorska disertacija je plod petogodišnjeg istraživanja civilizacije Maja u Hondurasu, Meksiku, Salvadoru, Belizeu i Guatemali. U zaključku disertacije Osmanagić je istakao da “iskustva civilizacije Maja mogu ponuditi korisne modele razvoja Zapadnoj civilizaciji prije svega u pogledu balansiranog života na Planeti”.