Kontakt

Semir Sam Osmanagich
Fondacija Arheološki Park:BPS
Himze Polovine 12
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 259-935
Fax: +387 33 259- 937